Cài đặt trang facebook

Tại đây bạn có thể thiết lập cài đặt cho trang fanpage đã kết nối với Nobi Pro để thực hiện các chức năng của Facebook Message.

Tại trang quản trị Nobi Pro, để cài đặt trang facebook, bạn vào Thiết lập -> Thiết lập -> Cài đặt trang facebook. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Trước tiên, để thiết lập các cài đặt, bạn cần chọn trang fanpage bằng cách trỏ chuột vào vị trí như hình dưới. Danh sách fanpage hiển thị, bạn chọn vào fanpage bạn muốn cài đặt.

1. Cài đặt chung

Ở tab cài đặt chung, hệ thống sẽ hiển thị các tính năng, tùy thuộc theo nhu cầu mà bạn sẽ chọn ON hay OFF các tính năng này.

(1) Bật on nếu muốn nhận thông báo tin nhắn mới (2) Bật on nếu muốn có âm thanh thông báo khi có biến động (3) Bật on nếu muốn hiển thị hội thoại chưa đọc lên đầu (4) Bật on nếu muốn tự động nhấn thích khi có người bình luận vào bài viết (5) Bật on nếu muốn tự động tạo đơn hàng khi khách nhắn tin hoặc bình luận số điện thoại (6) Bật on nếu muốn tự động ẩn bình luận (khách hàng không thể xem được bình luận của người khác) (7) Đồng bộ trạng thái inbox với facebook (8) Bật on nếu muốn giữ lại trạng thái chưa đọc của tin nhắn

(9) Bật on nếu muốn hiển thị tên thẻ hội thoại tại danh sách hội thoại được gắn thẻ (10) Bật on nếu muốn tắt thông báo khi khách hàng tag bạn bè trong bình luận

(11) Bật on nếu muốn tắt thông báo cho những bình luận tag tên (12) Bật on nếu muốn tắt thông báo có bình luận nội dung và tag tên (13) Bật on nếu muốn tự động thích những bình luận có tag tên mình

(14) Chuyển hội thoại thành lead: Đây là chức năng giúp người dùng có thể chuyển khách có tương tác số điện thoại từ fanpage để tiện chăm sóc hơn.

(15) Bật on nếu người dùng muốn chuyển hội thoại thành lead bằng tay

(16) Bật on nếu muốn hệ thống tự động chuyển hội thoại thành lead khi có SĐT

(17) Bật on nếu muốn thiết lập các nhân viên có thể xem và xử lý hội thoại, nếu không đặt thiết lập, sẽ áp dụng cho tất cả nhân viên.

Sau khi thiết lập các tính năng ở mục 18 bạn có thể lựa chọn fanpage để đồng bộ các thiết lập vừa thực hiện, điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, không phải lặp lại cùng 1 thao tác với fanpage khác.

2. Tin nhắn mẫu

Tại đây bạn có thể thiết lập các chức năng đối với tin nhắn mẫu. Nếu muốn thiết lập chức năng, cần bật chế độ ON.

(1) Bật ON nếu bạn muốn sử dụng chức năng gợi ý tin nhắn mẫu trong hội thoại: Vào hội thoại, gõ "/text" để hiển thị mẫu câu trả lời nhanh.

(2) Bật ON nếu muốn quản lý tin nhắn mẫu theo chủ đề

(3) Bật ON nếu muốn tin nhắn sẽ gửi ngay khi được chọn.

(4) Bật ON nếu muốn tìm kiếm nhanh tin nhắn mẫu. Bạn có thể tìm kiếm tin nhắn mẫu theo thứ tự sắp xếp, theo tên hay theo nội dung.

(5) Bật ON nếu muốn chỉ hiển thị nội dung tin nhắn mẫu, các trường khác ngoài nội dung sẽ bị ẩn đi.

2.1 Thêm mới tin nhắn mẫu

Để thêm mới tin nhắn mẫu bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

(1) Click "Thêm mới" -> Form thêm mới hiển thị

(2) Đặt tên mẫu tin nhắn

(3) Nội dung sẽ gửi đến khách hàng:

 • Chèn dữ liệu tự động: Trong nội dung tin nhắn bạn có thể chèn vào một số dữ liệu ở mục này

 • Chọn "hình ảnh" nếu cần

(4) Click "Thêm mới"

2.2 Đồng bộ tin nhắn mẫu

Nobi Pro hỗ trợ tính năng đồng bộ tin nhắn mẫu ở nhiều fanpage. Để thực hiện đồng bộ tin nhắn, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

(1) Click "Đồng bộ" -> Form đồng bộ hiển thị

(2) Chọn trang đồng bộ

(3) Chọn trang đích đồng bộ

(4) Chọn tin nhắn mẫu đồng bộ

(5) Click "Đồng bộ"

2.3 Nhập từ Excel

** Lưu ý: Bạn cần đảm bảo file excel upload lên hệ thống phải tương thích với file mẫu của hệ thống (Có thể tải file mẫu về để tham khảo nhé)

(1) Click "nhập từ excel"

(2) Click để upload file

(3) Click "Tải lên"

2.4 Nhập từ Pancake

** Lưu ý: Bạn cần đảm bảo file excel upload lên hệ thống phải tương thích với file mẫu của hệ thống (Có thể tải file mẫu về để tham khảo nhé)

3. Thiết lập chia hội thoại

Đối với tính năng thiết lập hội thoại, bạn có thể lựa chọn một trong số những cách phân chia sau đây:

(1) Không chia hội thoại: Tất cả nhân viên của hệ thống sẽ thấy tất cả các cuộc hội thoại kể từ khi thiết lập tính năng này.

(2) Nhân viên tự phân công: Nhân viên sẽ nhìn thấy tất cả hội thoại của mình và hội thoại chưa có ai quản lý. Nhân viên tự nhận hội thoại bằng cách tự gán quản lý cho mình.

(3) Tự động chia tuần tự không có giới hạn:

Nhân viên sẽ chỉ nhìn thấy hội thoại mình quản lý. Tất cả các hội thoại mới sẽ được tự động chia tuần tự cho tất cả các nhân viên có quyền trên hội thoại.

 • Nếu có thiết lập cài đặt ưu tiên sẽ phân chia theo quyền ưu tiên.

 • Nếu có thiết lập thời gian, hệ thống sẽ chỉ phân chia hội thoại theo thời gian này.

(4) Tự động chia tuần tự có giới hạn: Nhân viên sẽ chỉ nhìn thấy hội thoại mình quản lý. Tất cả các hội thoại mới sẽ được tự động chia tuần tự cho tất cả các nhân viên có quyền trên hội thoại.

 • Nếu có thiết lập cài đặt ưu tiên sẽ phân chia theo quyền ưu tiên.

 • Nếu có thiết lập thời gian, hệ thống sẽ chỉ phân chia hội thoại theo thời gian này.

 • Có thể thiết lập giới hạn số lượng khách hàng chia cho mỗi nhân viên trong ngày

(5) Tự nhận hội thoại: Nhân viên sẽ chỉ nhìn thấy hội thoại mình quản lý, nếu xử lý hết hội thoại được chia, nhân viên sẽ có quyền nhạn hội thoại tại danh sách hội thoại.

(6) Cài đặt ưu tiên: Khi bật option ưu tiên mặc định.

Thứ tự ưu tiên chia hội thoại được sắp xếp theo thứ tự sau:

 1. Người quản lý cũ

 2. Cài đặt ưu tiên

 3. Nhân viên trực page

Khi tắt option ưu tiên mặc định. Thứ tự ưu tiên như sau:

 1. Cài đặt ưu tiên

 2. Người quản lý cũ

 3. Nhân viên trực page

4. Tin nhắn tự động

Thiết lập tính năng tin nhắn tự động sẽ giúp Fanpage tự động trả lời comment, inbox của khách hàng.

 • Bật ON tin nhắn tự động: Fanpage sẽ tự động gửi tin nhắn khi khách hàng comment hoặc inbox vào page.

 • Bật ON Giữ nguyên hội thoại: Giữ nguyên trạng thái chưa xem, chưa trả lời hội thoại được gửi bởi page.

Đối với tính năng này bạn có thể thiết lập thêm mới tin nhắn tự động, đồng bộ, xóa tin nhắn tự động.

4.1 Thêm mới tin nhắn tự động

Để thêm tin nhắn tự động, tại giao diện thiết lập tin nhắn tự động, Click vào button "Thêm mới". Form thêm mới sẽ hiển thị như hình dưới.

(1) Tất cả: Nếu tích vào check box -> Các checkbox bên dưới sẽ tự động tích vào

(2) Trả lời tin nhắn khi khách hàng nhắn tin: Nếu tích vào checkbox này, bạn sẽ phải chọn tích vào checkbox (3) hoặc (4).

(3) Chỉ gửi tin nhắn khi KH tương tác sau khoảng thời gian: Nếu tích vào checkbox này, bạn cần nhập số phút vào bên dưới để sau khi KH tương tác, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn cho khách hàng sau số phút đã nhập trên.

(4) Chỉ áp dụng cho tin nhắn từ khách hàng mới: Nếu tích vào checkbox này, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn đến khách hàng lần đầu tiên nhắn tin vào Fanpage (kể cả những khách hàng đã từng bình luận)

(5) Trả lời bình luận khi khách hàng bình luận: Khi KH bình luận vào bài viết, hệ thống sẽ tự động trả lời bình luận của KH, nếu KH bình luận nhiều lần trên 1 bài viết, tất cả tin tự động trả lời lại đều nằm trong bình luận đầu tiên.

(5)+(6) Chỉ áp dụng cho bình luận đầu tiên của mỗi khách hàng trong một bài viết: Nếu khách hàng bình luận nhiều lần ở một bài viết thì tin tự động chỉ được trả lời cho bình luận đầu tiên

(5)+(7) Chỉ áp dụng cho bình luận có số điện thoại: Tin tự động chỉ trả lời cho bình luận có số điện thoại.

(5)+(6)+(7) Nếu khách hàng tích vào cả 3 checkbox này, nếu là số điện thoại hoặc là tin nhắn đầu tiên ở bài viết thì sẽ được trả lời bình luận tự động

(8) Gửi tin nhắn khi khách hàng bình luận: Nếu tích vào checkbox này, hệ thống sẽ tự động nhắn tin cho khách hàng khi khách hàng bình luận vào bài viết

** Lưu ý: Tính năng này sẽ áp dụng đối với trường hợp trả lời tin nhắn thông qua bình luận

 • Nếu khách hàng đã tương tác vào page trước đó rồi hoặc không vi phạm chính sách của facebook thì tin trả lời thông qua bình luận sẽ được gửi đi

 • Nếu khách hàng chưa từng tương tác vào page trước đó hoặc vi phạm chính sách gửi tin của facebook thì tin trả lời thông qua bình luận sẽ chỉ được gửi text hoặc hình ảnh (nếu trong nội dung tin nhắn có cả ảnh và text

(8)+(9) Chỉ áp dụng cho bình luận có số điện thoại: Hệ thống sẽ gửi tin nhắn đến cho khách hàng khi khách bình luận là số điện thoại

(8)+(10) Chỉ áp dụng khi có từ khóa: Hệ thống sẽ gửi tin nhắn tự động đến cho khách hàng khi khách bình luận có chứa các từ khóa mà bạn thiết lập.

(8)+(9)+(10) Nếu khách hàng tích vào cả 3 checkbox này: Nếu là số điện thoại hoặc là bình luận có chứa các từ khóa thì sẽ gửi tin tự động đến khách hàng

4.2 Đồng bộ tin nhắn tự động

Tại giao diện thiết lập tin nhắn tự động -> Tab đồng bộ -> Form đồng bộ hiển thị.

(1) Chọn trang đồng bộ

(2) Chọn trang đích đồng bộ

(3) Click "Đồng bộ"

5. Cài đặt số điện thoại

Nobi Pro cung cấp tính năng này nhằm giúp người dùng hạn chế trường hợp khách nhắn đến hỏi số tổng đài của shop thì bị xem là số điện thoại của khách hàng. Để giải quyết vấn đề trên bạn cứ nhập các số điện thoại không muốn trở thành số điện thoại của khách hàng khi khách hàng vào đây nhé.

6. Cài đặt đơn tự động

Một trong số tính năng ưu việt của hệ thống Nobi Pro phải kể đến đó là Tự động lên đơn hàng: Khi khách hàng nhập vào bình luận có nội dung như ở cài đặt này thì hệ thống sẽ tự động lên đơn cho khách hàng đó. Nếu bạn muốn thêm nhiều nội dung khác nhau thì cách nhau bằng dấu "phẩy" nhé

Để thiết lập tính năng này, bạn chỉ cần nhập từ khóa vào ô như hình dưới, sau đó bấm "Cập nhật"

7. Chuyển hội thoại

Thiết lập chuyển hội thoại là tính năng hỗ trợ người dùng phân công các hội thoại được gán thẻ ở tất cả các Page cho nhân viên tương ứng.

Last updated