Chiến dịch Facebook

Tại đây, bạn có thể tạo ra các chiến dịch và quản lý các chiến dịch, tự động gửi tin nhắn đến khách hàng thông qua Messenger.

Tại trang quản trị Nobi Pro, để thiết lập và quản trị chiến dịch facebook, bạn vào Nobi Marketing -> Facebook Marketing -> Tab chiến dịch facebook.

1. Thêm chiến dịch

Để thêm chiến dịch, trước tiên bạn cần đảm bảo đã kết nối Fanpage lên hệ thống Nobi Pro. Nếu chưa kết nối fanpage, có thể tham khảo hướng dẫn kết nối tại fanpage facebook: TẠI ĐÂY.

Để thêm chiến dịch, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm chiến dịch" -> Form thêm chiến dịch hiển thị.

Bước 2: Nhập thông tin vào Form, đảm bảo nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc vào các trường có dấu hoa thị (*)

  • Để thêm mẫu tin nhắn, xem hướng dẫn : TẠI ĐÂY

Bước 3: Nhấn "Thêm mới" để hoàn thành.

*** Lưu ý: Những chiến dịch được thêm thành công ở khách hàng nào thì sẽ hiển thị ở chi tiết của khách hàng đó.

*** Các loại tin nhắn:

(1) Nhắn tin tiêu chuẩn 24h: Đây là tin được gửi trong vòng 24 giờ kể từ khi diễn ra hoạt động tương tác của một người với doanh nghiệp của bạn. Tin nhắn có thể là tin quảng cáo hoặc tin thường.

(2) Nhắn tin phản hồi trong vòng 7 ngày: Đây là tin được gửi cho các tin nhắn quá 24 giờ và chưa quá thời gian 7 ngày kể từ khi diễn ra hoạt động tương tác của một người với doanh nghiệp của bạn. Tin nhắn có thể là tin quảng cáo hoặc tin thường. Đây là 1 dạng mở rộng mới của tin tiêu chuẩn 24h.

(3) Tin thông báo đơn hàng: Đây là tin dùng để thông báo tình trạng đơn hàng, shipping cho khách hàng. Có thể gửi ngoài phạm vi 24h. Tin này không được chứa quảng cáo, tiếp thị, bán hàng chéo...

(4) Tin nhắc nhở sự kiện: Đây là tin dùng để nhắc nhở, thông báo về một sự kiện mà khách hàng đã đăng ký. Có thể gửi ngoài phạm vi 24h. Tin này không được chứa quảng cáo, tiếp thị, bán hàng...

2. Cập nhật chiến dịch

Tại giao diện danh sách các chiến dịch facebook, để cập nhật chiến dịch, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải chiến dịch FB

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật chiến dịch hiển thị

Bước 3: Cập nhật các thông tin

Bước 4: Click "Cập nhật"

** Lưu ý: Đối với các chiến dịch đã gửi tin nhắn cho khách hàng, bạn sẽ không được phép chỉnh sửa.

3. Xóa chiến dịch

Tại giao diện danh sách các chiến dịch facebook, để xóa chiến dịch, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải chiến dịch FB

Bước 2: Click "Xóa" -> Form cập nhật chiến dịch hiển thị

Bước 3: Click "Đồng ý"

4. Chi tiết chiến dịch

Để xem chi tiết chiến dịch FB, tại giao diện danh sách chiến dịch, click vào chiến dịch cần xem -> Danh sách chiến dịch hiển thị.

Last updated