Cập nhật các tính năng mới của Nobi Pro

Phần này sẽ lưu lại lịch sử thay đổi của một số tính năng hoạt động, các tính năng được cập nhật và thay đổi được Nobi Pro tổng hợp từ tất cả các khách hàng, và mong muốn sẽ phù hợp cho tất cả khách hàng sử dụng nên quá trình cập nhật nhiều lúc sẽ không báo trước cho khách hàng, mong quý khách hàng thông cảm.

1. Bổ sung tùy chọn tắt/bật cho phép sửa đơn khi đã gửi đơn sang đơn vị vận chuyển

Người dùng vào "Cài đặt chung" di chuyển đến tab "Bán hàng" sẽ thấy có tùy chọn như sau:

Nếu người dùng nhấn "On" thì khi đơn gửi sang hãng vận chuyển vẫn được sửa, ngược lại nhấn "Off" thì khi gửi đơn sang hãng vận chuyển sẽ không chỉnh sửa được.

2. Form Web đăng ký

Ngày 16/01/2021 Nobi Pro cập nhật tính năng capcha ở form đăng ký, phần này giúp các hệ thống dùng form của Nobi Pro sẽ tránh và hạn chế các trường hợp khách hàng đăng ký spam quá nhiều làm lead đổ về bị trùng lặp nhiều và không hiệu quả gây mất thời gian gọi tư vấn chăm sóc

Người dùng nhấn Thêm mới hoặc cập nhật form sẽ có phần để thiết lập mở capcha.

Quá trình lấy Key và Secret mọi người tiến hành như sau:

Bước 1: Mọi người nhấn vào link này https://www.google.com/recaptcha/about/ Bước 2: Nhấn vào "Admin Console"

Sau khi nhấn vào thì có giao diện như sau: Mọi người điền thông tin như hình dưới luôn nhé

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ thông tin như hình mọi người nhấn "Submit" để lấy Key và Secret.

Sau khi có Key và Secret rồi thì mọi người lấy để điền vào form đăng ký nhé. Lưu ý: Khi người nhập sai mã capcha thì sẽ có thông báo như sau.

Bổ sung IP ở khách hàng: Nếu trường bị spam quá nhiều chúng ta có thể xem được nó đăng ký từ 1 mạng không.

Last updated