Tổng quan

Tại đây, bạn dễ dàng thống kê được số lượng tin nhắn của khách hàng đến từ từng Fanpage

  • Thống kê số lượng tin nhắn đổ về từ từng Fanpage đã kết nối với Nobi Pro bao gồm: Tin nhắn đã gửi, tin nhắn khách hàng đã xem, tin nhắn đã nhận, số lần khách hàng truy cập Ref). Danh sách các page sẽ được thêm từ tab "Danh sách trang"

  • Bạn có thể thống kê tin nhắn theo khoảng thời gian

  • Hiển thị biểu đồ thể hiện % trạng thái tin nhắn (biểu đồ thể hiện tỉ lệ trạng thái tin nhắn thông qua chiến dịch, tỉ lệ loại tin nhắn thông qua chiến dịch, Tỉ lệ coupon cấp mới- đã dùng)

Để theo dõi số liệu thống kê từ FB Marketing, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Nobi Marketing -> Facebook Marketing -> Tab Tổng quan. Giao diện hiển thị như hình dưới.

Last updated