Báo cáo khách hàng TikTok

Báo cáo khách hàng sẽ giúp các nhà bán hàng thống kê được các chỉ số về khách hàng mới, khách hàng cũ về từ TikTok Shop.

Để theo doi báo cáo khách hàng, bạn cần vào Nobi Tik -> Báo cáo -> Báo cáo khách hàng

Báo cáo khách hàng sẽ giúp các nhà bán hàng thống kê được số lượng khách hàng mới mua hàng từ tiktok shop tương ứng với thời gian lọc. Bên cạnh đó, báo cáo cũng thống kê chỉ số khách hàng cũ, tổng số đơn hàng mang về từ khách mới, khách cũ để có thể thực hiện các chiến dịch Re-Marketing phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Để theo dõi báo cáo khách hàng, bạn vào Nobi Tik -> Báo cáo -> Báo cáo khách hàng TikTok.

(1) Khách hàng mới: Là khách hàng phát sinh đơn hàng đầu tiên. Nếu trong cùng 1 thời điểm lọc, khách hàng vừa phát sinh đơn đầu tiên, vừa phát sinh đơn thứ 2 thì được tính là 1 khách hàng mới.

(2) Khách hàng cũ: Là khách hàng có từ 2 đơn hàng trở lên.

(3) Tổng khách hàng: Tổng số khách hàng mới và khách hàng cũ mua hàng của một hoặc nhiều shop trong thời gian lọc.

(4) Số đơn từ khách mới: Số đơn của khách hàng mới trong thời gian lọc

(5) Số đơn từ khách cũ: Số đơn của khách hàng cũ trong thời gian lọc.

(6) Tổng số đơn: Tổng số đơn của khách hàng mới và khách hàng cũ trong thời gian lọc

(7) Giá trị đơn từ khách mới: Giá trị đơn hàng mang về từ khách hàng mới, bao gồm cả chiết khấu.

Giá trị đơn = Số lượng các sản phẩm trong đơn x giá bán (Chưa trừ chiết khấu hoa hồng)

(8) Giá trị đơn từ khách cũ: Giá trị đơn hàng mang về từ khách hàng cũ, bao gồm cả chiết khấu.

(9) Tổng giá trị đơn: Tổng giá trị đơn hàng mang về từ khách mới và khách cũ, bao gồm cả chiết khấu.

****Lưu ý:

  • Số khách hàng mới, khách hàng cũ, tổng giá trị không tính cho đơn hàng trạng thái HỦY.

  • Khi lọc theo khoảng thời gian,tổng số lượng khách hàng sẽ không bằng tổng khách cũ + tổng khách mới của các ngày. Bởi có thể có những khách hàng vừa mua mới, vừa quay lại mua tiếp trong khoảng thời gian lọc.

Last updated