Lịch sử cập nhật theo các phiên bản

Để giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc nắm rõ các tính năng được cập nhật, Nobi Pro bổ sung lịch sử cập nhật phần mềm theo các phiên bản như sau.

Last updated