Cài đặt Nobichat

Tính năng cài đặt Nobi Chat hỗ trợ người dùng thiết lập một số tính năng đảm bảo hệ thống vận hành theo đúng mong muốn của người dùng.

Để cài đặt Nobichat, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Nobi Chat -> Cài đặt Nobi Chat. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Hoặc bạn cũng có thể thiết lập các tính năng này tại mục Thiết lập -> Cài đặt trang facebook.

Tính năng Cài đặt Nobi Chat cho phép bạn thao tác:

Last updated