Phiên bản 2.3.2

HOTFIX

 1. Phân quyền - Zalo Chat: Các icon hiển thị chưa đúng với phân quyền

 2. Phân quyền - Nobi Chat: Báo lỗi phân quyền mặc dù đã có quyền thêm/sửa tin nhắn mẫu

 3. Mở rộng: Kết nối GHN vào Nobi ko thấy hiển thị mục thiết lập dịch vụ cộng thêm

 4. Nobi MKT: Xuất file excel chiến dịch thiếu

 5. Nobi Sale: Xem lead trùng không có phân trang

 6. Nobi san: Không đồng bộ SKU

 7. Nobi San: Đồng bộ sản phẩm từ shopee về tạo thành 2 sản phẩm giống nhau

 8. Nobi San: Đơn hàng không cập nhật log trên Lazada

 9. Nobisan - View đơn hàng tổng tiền khác nhau khi lọc

 10. NobiTik: Tiến trình đồng bộ đơn chậm

 11. Nobitik: Sai trạng thái đơn

 12. Nobi Tik: Up file đối soát ko ghi nhận giá trị

 13. Nobi Tik- Phân quyền: Không có quyền xuất excel vẫn hiện thị thông báo Tệp đang trong quá trình tải xuống

 14. Nobi Tik: Trạng thái đơn không cập nhật

 15. Sản phẩm: Cập nhật sửa giá báo lỗi trùng mã sku

 16. Sản phẩm: Báo lỗi sai tên sản phẩm

 17. Sản phẩm: Lỗi hiển thị

 18. Sản phẩm: Lỗi khi sửa sản phẩm vẫn cho phép xóa những thuộc tính đã có

 19. Nobi Pos- Chuyển trạng thái sp ngừng kinh doanh sang đang kinh doanh không lên được đơn

Last updated