Website

Tab website hiển thị tất cả các lead đổ về từ option form kết nối với ladi page. Tại đây bạn có thể trực tiếp lên đơn hàng một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Nếu như ở quản lý lead sẽ quản lý tất cả thông tin người dùng đổ về từ nhiều nguồn khác nhau thì tại tab website chỉ hiển thị tất cả người dùng đổ về từ việc đăng ký vào option form kết nối với ladi page. Tại đây bạn sẽ dễ dàng quản lý, lên đơn hàng nhanh chóng cho lead.

Để tạo đơn cho người dùng từ website, trước hết bạn cần tạo form đăng ký khách hàng kết nối với ladi page nhé.

  • Hướng dẫn tạo form đăng ký khách hàng: TẠI ĐÂY

  • Hướng dẫn kết nối form đăng ký khách hàng với Ladipage: TẠI ĐÂY

Để xem danh sách lead đổ về từ form đăng ký, bạn vào Nobi Pos -> Đơn hàng -> Tab Website. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Để lên đơn hàng nhanh chóng, không mất thời gian lọc lại thông tin khách hàng, tại danh sách lead đổ về, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau.

Bước 1: Click vào button (+) bên phải lead. Lúc này thông tin khách hàng đã hiển thị ở form lên đơn hàng phía bên phải.

Bước 2: Nhập thông tin, hoàn tất các trường còn lại. Lưu ý các trường bắt buộc có dấu hoa thị (*)

Bước 3: Click "lưu đơn hàng".

Để xem lịch sử khách hàng, bạn có thể chọn tab Lịch sử để hiển thị các thông tin nhé.

Last updated