Đang chuyển

Tại đây hiển thị tất cả đơn hàng đang trong trạng thái: Đã lấy hàng, đang giao hàng, delay giao hàng giúp bạn quản lý một cách hiệu quả.

Để xem danh sách đơn hàng "Đang chuyển" bạn hãy vào mục Nobi Pos -> Đơn hàng -> Tab Đang chuyển. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Last updated