Bot Nobi Tik

Bot Nobi Tik là tính năng người dùng thiết lập để gửi tin nhắn, thực thi hành động một cách tự động mỗi khi có thay đổi trạng thái đơn hàng Tiktok mà không cần phải thực hiện lặp đi lặp lại.

Tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào mục Nobi Tik -> Bot Nobi Tik. Màn hình sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Thêm mới quy trình

Để thêm mới quy trình bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau đây:

(1) Vào Nobi Tik

(2) Vào Bot Nobi Tik

(3) Thêm quy trình -> Lúc này một form thêm mới quy trình hiện ra, bạn cân điền các trường yêu cầu và chọn tác vụ mong muốn.

Sau khi điền đầy đủ các trường, bấm "Lưu" để hoàn tất thêm mới quy trình.

2. Cập nhật quy trình

Để cập nhật quy trình, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

(1) Click vao dấu ba chấm ở phía sau quy trình cân cập nhật

(2) Click "Sửa" -> Lúc này một form cập nhật quy trình hiện ra. Bạn cần thay đổi thông tin nào, tiến hành cập nhật ở mục đó -> Sau đó bấm "Lưu".

3. Xóa quy trình

Để xóa quy trình, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

(1) Click vao dấu ba chấm ở phía sau quy trình cân xóa.

(2) Chọn "Xóa"

(3) Bấm "Đồng ý" để xác nhận xóa quy trình

(4) Bấm "Bỏ qua" nếu không muốn xóa quy trình.

Last updated