Chuyển kho

Hệ thống Nobi Pro tích hợp tính năng chuyển kho giúp người dùng dễ dàng quản lý được sản phẩm khi chuyển từ kho này sang kho khác.

Để thiết lập chuyển kho và quản lý chuyển kho, bạn vào Sản phẩm -> Chuyển kho. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Thêm mới chuyển kho

Tại giao diện quản lý chuyển kho, để thêm mới chuyển kho, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm mới" -> Form thêm mới hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào form thêm mới

Bước 3: Click "Lưu"/ "Lưu và in phiếu"

2. Cập nhật phiếu chuyển kho

Tại giao diện quản lý danh sách phiếu chuyển kho, để cập nhật phiếu, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào dấu 3 chấm bên phải phiếu chuyển kho

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "Lưu phiếu"/"Lưu và in phiếu"

3. Hủy phiếu chuyển kho

Tại giao diện quản lý phiếu chuyển kho, để hủy phiếu chuyển kho bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click vào dấu 3 chấm bên phải phiếu chuyển kho

Bước 2: Click "Hủy phiếu"

4. Xuất excel

Để xuất excel phiếu chuyển kho, bạn vui lòng thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Chọn phiếu chuyển kho bằng cách tích vào checkbox trước phiếu chuyển kho

Bước 2: Click "Thao tác"

Bước 3: Chọn xuất file

5. In phiếu chuyển kho

Để xuất in các phiếu chuyển kho, bạn vui lòng thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Chọn phiếu chuyển kho bằng cách tích vào checkbox trước phiếu chuyển kho

Bước 2: Click "Thao tác"

Bước 3: Chọn in file

** Lưu ý: Nếu chọn in theo mẫu tùy chỉnh, bạn cần tạo mẫu in. Xem hướng dẫn tạo mẫu in: TẠI ĐÂY)

Last updated