Người quan tâm

Hệ thống Nobi Pro tích hợp tính năng tổng hợp người dùng quan tâm đến zalo của bạn.

Để quản lý danh sách người quan tâm đến page zalo, tại trang quản trị Nobi Pro , bạn vào Nobi Marketing -> Zalo Marketing -> Tab người quan tâm. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Tại danh sách người quan tâm bạn có thể lấy thông tin của người dùng bằng cách:‌

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải người quan tâm‌

Bước 2: Click "Yêu cầu lấy thông tin"

Last updated