Đối soát vận chuyển

Đối soát đơn hàng giữa nobi và hãng vận chuyển là bước quan trọng giúp cho chủ shop có thể đối soát được những đơn hàng đã được đối soát thanh toán với hãng vận chuyển hay chưa.

Để đối soát vận chuyển người dùng truy cập Nobi Pro -> Vào mục Nobi Pos --> Đối soát vận chuyển --> Click Button Đối soát => Lúc này giao diện import file hiển thị. Bạn cần tải file excel đối soát lên phần mềm.

Các đơn hàng đối soát nếu khớp dữ liệu, sẽ tự động được chuyển sang trạng thái "Xác nhận đối soát".

Last updated