Mẫu in ấn

Cho phép người dùng tạo ra các mẫu in và quản lý mẫu in hiệu quả, đáp ứng các công việc về sản phẩm, bán hàng, nhập hàng, xuất kho, thanh toán...

Tại trang quản trị Nobi Pro, để thiết lập mẫu in, bạn vào Mở rộng -> Mẫu in ấn. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Thêm mới mẫu in

Tại màn hình danh sách mẫu in để thêm mới mẫu in, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn vào button "Thêm mới" -> Form thêm mới hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin cho form.

(1) Chọn nhóm mẫu in ấn: Hợp đồng, Báo giá, Bán hàng, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Phiếu thu, Phiếu chi.

Nếu đang tạo bill hóa đơn bán hàng thì mình chọn Thuộc nhóm Bán hàng.

(2) Khổ giấy hiện tại có các khổ giấy: A4, A5, A6, A7, K80, K57, K100, K150.

Tùy thuộc vào khổ giấy in mà mình chọn khổ giấy cho mẫu in ấn cho phù hợp.

(3) Kiểu in: In dọc, In ngang

Tùy thuộc và máy in để chọn kiểu in dọc hay in ngang cho phù hợp.

(4) Chèn dữ liệu động: Phần chèn dữ liệu động này cho phép người dùng chèn các dữ liệu động như mã đơn hàng, người bán, tổng tiền, mã sp, tên sản phẩm, só lượng, giá,....

Phần trang trí from mẫu in ấn tương đương giống như trang trí ở word hoặc excel.

Bước 3: Click "Thêm mới" để thêm mới mẫu in ấn

2. Cập nhật mẫu in

Tại giao diện quản lý danh sách mẫu in, để cập nhật mẫu in, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải mẫu in

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "Cập nhật"

3. Xóa mẫu in

Tại giao diện quản lý danh sách mẫu in, để xóa mẫu in, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải mẫu in

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated