SMS quảng cáo

Tại đây, bạn có thể tạo chiến dịch quảng cáo tự động gửi tin nhắn SMS đến khách hàng.

Để tạo chiến dịch SMS quảng cáo, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Nobi Marketing -> SMS marketing -> Tab SMS quảng cáo. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Thêm mới chiến dịch SMS quảng cáo

Tại giao diện SMS quảng cáo, để thêm mới chiến dịch quảng cáo, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm chiến dịch" -> Form thêm chiến dịch hiển thị

Bước 2: Nhập giá trị vào các trường trong form, lưu ý các trường có dấu hoa thị (*) là các trường bắt buộc.

Bước 3: Click "Thêm mới"

**Lưu ý: - Đảm bảo tin nhắn quảng cáo phải gửi số lượng lớn hơn hoặc bằng 20 người - Tin nhắn quảng cáo phải mang nội dung về quảng cáo, khuyến mãi, giảm giá... - Các nội dung chăm sóc khách hàng như chúc mừng, tri ân, thông báo... sẽ không được duyệt. - Tin nhắn quảng cáo sẽ mất một phần nội dung để chèn phần từ chối nhận tin của nhà mạng

2. Cập nhật SMS quảng cáo

Để cập nhật SMS quảng cáo, tại danh sách chiến dịch SMS quảng cáo, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm phía bên phải chiến dịch

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật vào form

Bước 4: Click "cập nhật"

** Lưu ý: Đối với những chiến dịch đã gửi đi cho khách hàng thì sẽ không được chỉnh sửa

3. Xóa SMS quảng cáo

Để xóa SMS quảng cáo, tại danh sách chiến dịch SMS quảng cáo, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm phía bên phải chiến dịch

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

4. Chi tiết chiến dịch

Tại danh sách chiến dịch SMS quảng cáo, để xem chi tiết chiến dịch, bạn hãy click vào tên chiến dịch đó. Giao diện chi tiết chiến dịch sẽ hiển thị.

+Tab tổng quan: Chi tiết thông tin về chiến dịch: Đối tượng gửi, ngày giờ gửi, tổng số tin nhắn gửi, tổng tin nhắn gửi thành công, tổng tin nhắn gửi, số gửi thành công, số gửi lỗi. + Tab đã gửi: Chi tiết tên người nhận thành công, ngày giờ gửi, ngày giờ nhận được. + Tab đang gửi: Chi tiết tên người đang chờ nhận tin nhắn, ngày giờ gửi, ngày giờ nhận được. + Tab gửi lỗi: Chi tiết tên người nhận thành công, ngày giờ gửi, ngày giờ nhận được.

Last updated