Tổng quan

Nobi Pro hỗ trợ bạn thống kê tất cả các chiến dịch email và email tự động. Hiển thị biểu đồ thống kê trạng thái email trong 30 ngày gần đây.

Email marketing không phải là một khái niệm xa lạ với các nhà KDOL. Đây cũng là một trong những kênh marketing được nhiều nhà KDOL áp dụng. Tuy nhiên với lượng lớn email được gửi đi mỗi ngày, làm thế nào để bạn biết được tỷ lệ email gửi thành công, email thất bại là bao nhiêu? Làm thế nào để bạn biết được trong số 1000 email gửi đi, có bao nhiêu email đã được khách hàng mở ra đọc?

Tất cả những điều đó nay đã được tích hợp trong hệ thống Nobi Pro . Và tại tab tổng quan, bạn hoàn toàn kiểm soát được trạng thái của các email đã gửi cho khách hàng.

Last updated