Phiên bản 2.1.6

Feature:

 1. Khi tạo lead chỉ cho phép tạo cho chiến dịch của chi nhánh hiện tại.

 2. Thay đổi gom nhóm bộ lọc khách hàng

 3. Bổ sung thêm lọc khách hàng đã có email ở nhóm Hồ sơ

Hotfix:

 1. Lỗi huỷ đơn ở thao tác đơn hàng không được

 2. Fix lỗi không gửi được đơn sang hãng vận chuyển

 3. Lỗi tìm kiếm bộ lọc Nhóm chiến dịch dữ liệu cũ không tìm thấy các chiến dịch con thuộc chiến dịch cha thuộc nhóm đó.

 4. Xuất dữ liệu excel chiến dịch bị sai.

 5. Fix lỗi ở view trang chủ

 6. Fix bộ lọc ở Báo cáo hiệu quả MKT

 7. Fix Lọc theo nhiệm vụ chưa ra đúng danh sách lead đối với lead chưa có log

 8. Đối soát thanh toán đang hiển thị sai số đơn khi xem ở tab bất kỳ

 9. Fix Lỗi đồng bộ đơn hàng nobi san

 10. Fix lỗi tạo tin nhắn mẫu ở view hội thoại nobichat

Last updated