Kho hàng

Hệ thống Nobi Pro tích hợp tính năng quản lý kho giúp các nhà KDOL dễ dàng quản lý kho hàng của chi nhánh.

Đối với chủ cửa hàng, bên cạnh công việc quản trị các hoạt động bán hàng thì quản lý kho là một công việc quan trọng không kém.

Quản lý hàng hóa trong kho tốt sẽ giúp tăng hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của cửa hàng. Nắm được tình trạng tồn kho, lịch sử xuất nhập của sản phẩm.

Mỗi một chi nhánh của hệ thống sẽ có một kho hàng. Để quản lý kho của chi nhánh, bạn cần vào Thiết lập -> Thiết lập -> Kho hàng. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

**Lưu ý:

  • Đối với chi nhánh chưa có kho hàng, bạn sẽ được phép thêm mới kho.

  • Mỗi chi nhánh chỉ có 1 kho hàng. Đối với chi nhánh đã có kho hàng, bạn chỉ được phép cập nhật kho.

1. Thêm mới kho

Tại giao diện quản lý kho, để thêm mới kho, bạn vui lòng thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Click "Thêm kho hàng" -> Form thêm kho hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào form

Bước 3: Click "Thêm mới"

*** Lưu ý: Thông tin Kho hàng, địa chỉ kho hàng là địa chỉ để gửi sang hãng vận chuyển khi có đơn hàng gửi sang hãng vận chuyển. Shiper sẽ theo địa chỉ kho hàng này để đến lấy hàng.

2. Cập nhật kho

Tại giao diện quản lý kho để cập nhật kho, bạn vui lòng thực hiện theo các bước:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải kho hàng

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "Cập nhật"

Last updated