Báo cáo đơn hàng

Báo cáo đơn hàng giúp các nhà bán hàng có cái nhìn tổng quan về số lượng đơn hàng đã bán ra trong một khoảng thời gian lọc. Từ đó, tính được doanh thu, lợi nhuận của shop bán hàng tương ứng với khoảng

Để xem báo cáo đơn hàng, vào Nobi Tik -> Báo cáo -> Báo cáo đơn hàng. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới: Trong báo cáo sẽ có số liệu tổng quan và số liệu thống kê theo biểu đồ và bảng số liệu chi tiết.

(1) Số lượng đơn: Tổng số lượng đơn bán ra trong khoảng thời gian lọc (Không tính đơn hoàn, hủy, thất bại, chưa thanh toán)

(2) Tổng giá trị: Tổng giá trị đơn hàng trên chưa trừ chiết khấu

(3) Chiết khấu: Tổng chiết khấu của shop cho đơn hàng bao gồm: Shop trợ giá đơn, Shop trợ giá ship.

(4) Doanh thu: Tổng doanh thu tương ứng với các đơn hàng trên.

Doanh thu = Tổng giá trị - Chiết khấu - Hoa hồng liên kết - Phí nền tảng - Phụ phí vận chuyển.

Trong đó: Phí nền tảng = Hoa hồng nền tảng + Phí giao dịch

(5) Lợi nhuận: Lợi nhuận shop mang về được sau khi đã trừ đi các chi phí

Lợi nhuận = Doanh thu - Giá vốn - Phí hoàn

(6) Giá trị trung bình đơn = Tổng giá trị/ Tổng số đơn hàng

Last updated