Hoàn một phần

Tại đây lưu trữ và hiển thị tất cả đơn hàng hoàn về một phần: Đơn hàng hoàn về nhưng khách phải trả phí ship, đơn hàng hoàn về 1/2...

Tại trang quản trị Nobi Pro, để theo dõi và xử lý đơn hoàn một phần, bạn vào Nobi Pos -> Đơn hàng -> Tab hoàn một phần. Giao diện hiển thị như hình dưới.

Last updated