Kết nối vận chuyển VnPost V2

Thông báo: Kể từ 1/6/2023 Vietnam Post chính thức triển khai hệ thống My Vietnam Post Plus (https://my.vnpost.vn) đến khách hàng, thay thế cho hệ thống cũ (https://donhang.vnpost.vn) kể từ 17/7/2023

Bên cạnh việc chuyển đổi hệ thống mới thì kết nối API của Dịch vụ vẫn chuyển VnPost mới trên Nobi Pro cũng có sự thay đổi. Từ 1/6 đến trước 17/7 Nobi Pro vẫn sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng cả 2 loại hệ thống để phục vụ nhu cầu vận chuyển của các khách hàng trong quá trình chuyển đổi dần sang hệ thống mới.

Nobi Pro xin phép hướng dẫn khách hàng đang sử dụng dịch vụ vận chuyển của VnPost thực hiện kết nối với hãng vận chuyển VnPost theo API mới như sau:

1. Hướng dẫn kết nối hãng vận chuyển VN Post v2 theo API mới

Bước 1. Click "Thêm hãng vận chuyển" -> Danh sách hãng vận chuyển.

Bước 2 Click vào hãng vận chuyển VnPost mới -> Form nhập thông tin kết nối hãng vận chuyển .

Bước 3: Điền đầy các đủ thông tin vào form.

Lưu ý:

  • Trường bắt buộc ”Đơn vị” là mã do VnPost cung cấp cho chủ shop, bạn có thể làm theo hướng dẫn lấy mã “Đơn vị” để có thể lấy mã Đơn vị của mình.

  • Nếu bạn đang sử dụng hợp đồng vận chuyển với VnPost thì cần phải điền thêm thông tin mã hợp đồng CMS đang sử dụng vào thông tin kết nối vào form kết nối để đảm bảo sử dụng được dịch vụ. Bạn có thể làm theo hướng dẫn lấy mã hợp đồng CMS để có thể lấy mã Hợp đồng muốn sử dụng.

Bước 4: Click "Kết nối"

2. Hướng dẫn lấy mã Đơn vị của tài khoản VnPost

Bước 1. Đăng nhập vào website quản lý của hãng vận chuyển VnPost

Bước 2. Click vào thông tin tài khoản ở góc phải trên của màn hình.

Bước 3. Copy mã Đơn vị trên view thông tin tài khoản được hiển thị ra và bạn dùng mã Đơn vị vừa copy để để thực hiện kết nối hãng vận chuyển trên hệ thống Nobi của mình

3. Hướng dẫn lấy mã hợp đồng CMS của người gửi

Khi bạn đang có nhiều hợp đồng dịch vụ vận chuyển với hãng vận chuyển VnPost thì để có thể sử tạo đơn hàng và sử dụng dịch vu vận chuyển theo hợp đồng đã tạo bạn cần thêm thông tin mã hợp đồng đang sử dụng vào thông tin kết nối hãng vận chuyển trên hệ thống của Nobi Pro. Sau đây là hướng dẫn lấy mã hợp đồng CMS của bạn trên website VnPost.

Bước 1. Trên view "Trang chủ" của VnPost click "Tạo đơn" -> Chọn kiểu tạo đơn bất kì

Bước 2. Trong mục thông tin "Người gửi" chọn "Hợp đồng" -> Chọn hợp đồng bạn muốn sử dụng

Bước 3. Copy mã của hợp đồng đang sử dụng.

4. Hướng dẫn cấu hình đối tác ECRM trên VnPost V2 và thiết lập dịch vụ vận chuyển trên Nobi Pro

  • Hướng dẫn cấu hình đối tác ECRM trên VnPost V2

Để có thể nhận đơn hàng được đẩy từ Nobi sang hãng vận chuyển VnPost V2 thì bạn cần cấu hình đối tác kết nối của tài khoản theo các bước sau:

Bước 1. Đăng nhập vào website quản lý của hãng vận chuyển VnPost

Bước 2. Click vào “Cài đặt“ -> Chọn “Cài đặt tài khoản”

Bước 3. Trên view "Cài đặt tài khoản" chọn tab "Cấu hình đối tác" -> Tích chọn ECRM

Bước 4. Nhấn “Lưu thiết lập”

  • Thiết lập dịch vụ vận chuyển trên Nobi Pro

Để có thể lấy Dịch vụ vận chuyển và đẩy đơn hàng sang hãng vận chuyển VnPost thì bạn cần phải thực hiện thiết lập dịch vụ vận chuyển muốn sử dụng của VnPost trong quản lí hãng vận chuyển trên Nobi Pro theo các bước sau.

Bước 1. Click "Mở rộng" và chọn "Kết nối vận chuyển"

Bước 2. Chọn tài khoản hãng vận chuyển VnPost V2 đã kết nối -> Click "Thiết lập" để mở view "Thiết lập đơn vị vận chuyển"

Bước 3. Chọn dịch vụ giao hàng bạn sử dụng và chọn dịch vụ cộng thêm bạn đang dùng nếu có

Lưu ý: Khi lên đơn hàng có như cầu cần VnPost thu hộ tiền COD từ khách hàng thì cần phải chọn thêm dịch vụ cộng thêm Phát hàng thu tiền COD với cước phí khoảng 5000 đồng. Nếu không chọn dịch vụ công thêm nàu thì khi đơn hàng đẩy sang VnPost sẽ tự động update COD về 0 theo chính sách hoạt động của hãng vận chuyển.

Bước 4. Nhấn "Lưu thiết lập"

Last updated