Hiệu quả FB Ads

Với sự bùng nổ mạnh mẽ của khoa học công nghệ và Internet, điều đó khiến việc Kinh doanh online không thể không sử dụng các chiến lược quảng cáo. Mỗi chiến lược quảng cáo sẽ gồm chiến dịch. Mỗi chiến dịch có thể có một hoặc nhiều nhóm quảng cáo. Mỗi nhóm quảng cáo có thể có 1 hoặc nhiều nhóm quảng cáo. Chính vì vậy, để giúp các nhà KDOL dễ dàng quản lý và đo lường hiệu quả các chiến lược quảng cáo, Nobi Pro tích hợp tính năng báo cáo hiệu quả Facebook Ads.

Để xem báo cáo Hiệu quả facebook Ads, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Tổng quan -> Báo cáo Marketing -> Hiệu quả FB Ads.

  • Tab tài khoản quảng cáo: Hiển thị ID, tên và trạng thái tài khoản.

  • Tab Chiến dịch: Hiển thị chiến dịch quảng cáo và các số liệu chiến dịch.

  • Tab nhóm quảng cáo: Hiển thị tất cả nhóm quảng cáo của các chiến dịch và số liệu thống kê.

  • Tab quảng cáo: Hiển thị tất cả quảng cáo của các nhóm quảng cáo và số liệu thống kê.

Last updated