SMS chăm sóc khách hàng

Tính năng SMS chăm sóc khách hàng hỗ trợ bạn tạo và quản lý chiến dịch gửi tin nhắn SMS tự động khách hàng đã mua hàng của Shop.

Để tạo và quản lý SMS chăm sóc khách hàng, tại trang quản trị Nobi Pro , bạn vào mục Nobi Marketing -> SMS marketing -> Tab SMS chăm sóc khách hàng. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Thêm mới SMS chăm sóc khách hàng

Để thêm mới SMS chăm sóc khách hàng, tại giao diện quản lý SMS chăm sóc khách hàng, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm chiến dịch" -> Form thêm chiến dịch hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào form. Lưu ý các trường có dấu hoa thị là trường bắt buộc.

Bước 3: Click "Thêm mới"

Những chiến dịch được thêm thành công ở khách hàng nào thì sẽ hiển thị ở chi tiết của khách hàng đó.

**Lưu ý: - Đảm bảo đã thiết lập tên thương hiệu cho hệ thống. Quá trình thêm thương hiệu vui lòng lên hệ với bộ phận CSKH của Nobi Pro để được hỗ trợ. - Tin nhắn chăm sóc khách hàng không được chứa các từ liên quan đến quảng cáo, khuyến mãi, giảm giá

2. Cập nhật SMS chăm sóc khách hàng

Để cập nhật SMS chăm sóc khách hàng, tại danh sách chiến dịch SMS chăm sóc khách hàng, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm phía bên phải chiến dịch

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật vào form

Bước 4: Click "cập nhật"

** Lưu ý: Đối với những chiến dịch đã gửi đi cho khách hàng thì sẽ không được chỉnh sửa

3. Xóa SMS chăm sóc khách hàng

Để xóa SMS chăm sóc khách hàng, tại danh sách chiến dịch SMS chăm sóc khách hàng, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm phía bên phải chiến dịch

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

4. Chi tiết chiến dich SMS CSKH

+Tab tổng quan: Chi tiết thông tin về chiến dịch: Đối tượng gửi, ngày giờ gửi, tổng số tin nhắn gửi, tổng tin nhắn gửi thành công, tổng tin nhắn gửi, số gửi thành công, số gửi lỗi. + Tab đã gửi: Chi tiết tên người nhận thành công, ngày giờ gửi, ngày giờ nhận được. + Tab đang gửi: Chi tiết tên người đang chờ nhận tin nhắn, ngày giờ gửi, ngày giờ nhận được. + Tab gửi lỗi: Chi tiết tên người nhận thành công, ngày giờ gửi, ngày giờ nhận được.

Last updated