Phiên bản 2.2.3

Feature:

Extension Tiktok: Đọc số điện thoại từ đơn hàng

Hotfix:

 1. Nobi chat: Up file tin nhắn mẫu từ pancake qua đang lấy nội dung tin nhắn mẫu làm tên của tin nhắn mẫu.

 2. Nobi Auto: Chiến dịch MKT sai dữ liệu động

 3. Nobi Tik:Cài đặt sản phẩm nobi tik lỗi

 4. NobiSan: Đơn hàng sai trạng thái

 5. Nobi San: Không hiện thị danh sách thẻ để gắn thẻ đơn hàng

 6. Nobi San: Cài đặt Nobi San thêm thẻ hội thoại lỗi

 7. Nobi report: Báo cáo xếp hạng sale sai thứ tự

 8. Tổng quan - Doanh thu tổng hiển thị 0

 9. BC hiệu quả MKT: Gộp chiến dịch=>Lọc theo trạng thái không hiện dữ liệu

 10. BC đơn hàng theo nhân viên xử lý: Lọc tất cả danh mục sp

 11. Báo cáo đơn hàng: Đơn xác nhận đối soát không thống kê vào đơn thành công

 12. Báo cáo vận chuyển: Lọc theo HVC: Fix text

 13. Báo cáo vận chuyển: Đơn xác nhận đối soát không thống kê vào

 14. Báo cáo vận chuyển: Lọc theo HVC Doanh thu A chưa đúng

 15. Báo cáo doanh thu: Xử lý hoàn 1 phần -> Cập nhật COD nhưng doanh thu đang tính toàn bộ giá trị đơn hoàn 1 phần

 16. Báo cáo doanh thu: Doanh thu đang tính toàn bộ giá trị đơn hoàn 1 phần

 17. Báo cáo đơn hàng: BC đơn hàng theo sp: sai số liệu đơn chưa gửi HVC

 18. Báo cáo data sale: Xóa lọc thời gian, số liệu =0

 19. Báo cáo bán hàng: Lọc doanh thu bao gồm đơn hoàn -> Không tính giá trị đơn hoàn vào

 20. Nobi sales: Lỗi hiển thị khi chọn lại kết quả

 21. Nobi sales: Lỗi chưa realtime khi hủy kết quả của nhiệm vụ lead dẫn đến ko còn có thể chốt đơn => phải realtime để mất dấu "+"

 22. Thiết lập: Lỗi hiện thị danh sách phương thức thanh toán khi tìm kiếm và làm mới danh sách.

 23. Nobi Mở rộng - Lỗi đồng bộ nhóm khách hàng từ Kiotviet

 24. App chat - Lỗi gán thẻ hội thoại sai người thực hiện thao tác do cùng 1 tài khoản đăng nhập trên 2 thiết bị và kết nối vào app 2 tk facebook.

Last updated