Comment on page

Bắt đầu cùng hệ thống Nobi Pro

Để bắt đầu với phần mềm Nobi Pro - Giải pháp ALL IN ONE cho nhà KDOL, bạn hãy thực hiện theo các hướng dẫn thiết lập sau đây 👇👇
Bước 1: Thêm khách hàng
Bước 2: Thiết lập kho -> Thêm sản phẩm
Bước 3: Kết nối đơn vị vận chuyển
Bước 4: Thiết lập Marketing
Bước 5: Lên đơn hàng -> Gửi đơn hàng đến các đơn vị vận chuyển
Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm những tính năng cực kỳ hấp dẫn của hệ thống Nobi Pro ngay nhé !.