Bắt đầu cùng hệ thống Nobi Pro

Để bắt đầu với phần mềm Nobi Pro - Giải pháp ALL IN ONE cho nhà KDOL, bạn hãy thực hiện theo các hướng dẫn thiết lập sau đây 👇👇

Bước 1: Thêm khách hàng

Bước 2: Thiết lập kho -> Thêm sản phẩm

Bước 3: Kết nối đơn vị vận chuyển

Bước 4: Thiết lập Marketing

Bước 5: Lên đơn hàng -> Gửi đơn hàng đến các đơn vị vận chuyển

Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm những tính năng cực kỳ hấp dẫn của hệ thống Nobi Pro ngay nhé !.

Last updated