Trang chủ

Tại đây, bạn có thể tự chọn các chức năng hiển thị ra ngoài giao diện bằng cách thêm các Widget.

1. Thêm Widget

Bước 1: Nhấn vào icon (+) ở góc dưới bên phải màn hình

Bước 2: Chọn nội dung muốn thêm vào trang Widget

Bước 3: Bạn có thể thay đổi tiêu đề và thời gian xuất dữ liệu (nếu muốn)

Bước 3: Nhấn "Thêm widget" để tiến hành thêm

2. Sắp xếp vị trí Widget

Để sắp xếp vị trí Widge thuận tiện theo dõi , bạn hãy kéo Widget và thả vào vị trí mong muốn.

Last updated