Nguồn đơn hàng

Để giúp các nhà KDOL quản lý đơn hàng hiệu quả, hệ thống tích hợp tính năng thiết lập nguồn đơn hàng.

Để thiết lập và quản lý nguồn đơn hàng, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn cần vào Thiết lập -> Danh mục -> Nguồn đơn hàng.

1. Thêm mới nguồn đơn hàng

Bước 1: Click "Thêm nguồn"

Bước 2: Nhập tên nguồn đơn hàng

Bước 3: Click "thêm mới"

2. Cập nhật nguồn đơn hàng

Để cập nhật nguồn đơn hàng, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click button "cập nhật" (Dấu 3 chấm) bên phải nguồn đơn -> Form cập nhật hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin cần cập nhật hoặc chọn trạng thái cần cập nhật.

Bước 3: Click "Cập nhật"

3. Xóa nguồn đơn hàng

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải nguồn đơn

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

4. Tìm kiếm nguồn đơn hàng

Hệ thống Nobi Pro tích hợp tính năng tìm kiếm, hỗ trợ các nhà KDOL tìm kiếm nhanh chóng nguồn đơn hàng.

Để tìm kiếm nguồn đơn, bạn vui lòng nhập keyword vào searchbox, kết quả sẽ hiển thị nhé.

Last updated