Giá trị vòng đời khách hàng

Giá trị vòng đời khách hàng là tổng doanh thu mà khách hàng chi trả cho doanh nghiệp bạn trong suốt vòng đời của doanh nghiệp.

CLTV sẽ xem xét giá trị doanh thu của khách hàng và so sánh con số đó với tuổi thọ khách hàng của một công ty. Các doanh nghiệp sử dụng số liệu này để xác định các phân khúc khách hàng quan trọng có giá trị nhất đối với công ty.

CLTV cho các công ty biết bạn có thể mong đợi một khách hàng có thể đem lại bao nhiêu doanh thu suốt quá trình kinh doanh. Khách hàng tiếp tục mua hàng của một công ty càng lâu thì giá trị lâu dài của bạn càng lớn. Thước đo này có ảnh hưởng trực tiếp trong suốt hành trình của khách hàng. Và người quản lý dịch vụ khách hàng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề của khách hàng và đưa ra các ưu đãi xoa dịu khách hàng để gia tăng lòng trung thành (Customer Loyalty) của họ và giảm tỷ lệ rời đi.

 • Tổng doanh số không bao gồm đơn hoàn và chiết khấu trong thời gian lọc = số lượng * giá sản phẩm.

 • Giá trị trung bình đơn = tổng doanh số/tổng đơn.

 • Tổng doanh số khoảng thời gian trước thời gian lọc là Tổng doanh số không bao gồm đơn hoàn nhưng có cộng chiết khấu trong khoảng thời gian trước thời gian lọc.

 • Giá trị trung bình đơn khoảng thời gian trước thời gian lọc= Tổng doanh số khoảng thời gian trước thời gian lọc/ tổng đơn hàng trước thời gian lọc.

 • Tổng số khách hàng là tổng số khách hàng đó trong khoảng thời gian lọc.

 • Khách hàng cũ là tổng số khách hàng trong khoảng thời gian lọc đó có 1 đơn hàng trở lên bao gồm cả đơn đã xóa.

 • Tổng số khách hàng khoảng thời gian trước thời gian lọc là tổng số khách hàng được tạo trong khoảng thời gian đó.

 • Khách hàng cũ khoảng thời gian trước thời gian lọc là tổng số khách hàng có đơn hàng bao gồm cả đơn xóa trong khoảng thời gian đó.

 • Tổng đơn hàng là tổng số đơn hàng của thời gian lọc bao gồm tất cả các trạng thái đơn trừ đơn xóa.

 • Đơn hàng từ khách cũ là đơn hàng có khách hàng đó có 2 đơn trở lên bao gồm cả đơn đã xóa.

 • Tổng đơn hàng khoảng thời gian trước thời gian lọc là tổng số đơn hàng của khoảng thời gian trước thời gian lọc.

 • Đơn hàng từ khách cũ khoảng thời gian trước thời gian lọc là tổng đơn hàng có khách hàng đó có 2 đơn trở lên bao gồm cả đơn đã xóa.

 • Giá trị trung bình đơn: doanh số/tổng đơn(bao gồm đơn hoàn hủy).

 • Tần suất mua:Tổng số đơn/Tổng số khách hàng.

 • Lợi nhuận/đơn: Tổng lợi nhuận/ tổng số đơn hàng.

% Lợi nhuận toàn bộ đơn=(doanh thu-giá vốn - phí QC - VAT)/tổng doanh thu.

Last updated