Phiên bản 2.3.1

HOTFIX

 1. Nobi Chat - Lazada chat: Search feature shop Lazada không hoạt động

 2. Nobi Chat - Shopee Chat: Đã kết nối shop -> Tìm kiếm shop ko thỏa mãn -> Hiển thị view kết nối shopee

 3. Nobi Chat - Lazada Chat: Nút đồng bộ trong hội thoại khách hàng bị disable

 4. Nobi Chat - Post: ON/OFF option tắt thông báo: Sai content

 5. Nobi Chat - Post: Lỗi x2 bài viết khi thao tác ẩn cmt/tắt thông báo bài viết

 6. Nobi Chat: Kéo ib từ cmt -> Thời gian không realtime + tin nhắn không đẩy lên trên

 7. Nobi Chat: Kéo ib từ cmt post không có ảnh -> Đang hiển thị 1 ô trắng

 8. Nobi Chat - Zalo Chat: Hội thoại không realtime

 9. Báo cáo- Lag ở mục Báo cáo data sale và xếp hạng sale

 10. Báo Cáo bán hàng: Lọc theo thời gian 1 tháng bị load lâu

 11. Báo cáo tồn kho: Lỗi khi xuất file excel báo cáo

 12. Nobi MKT - Shopee MKT: Lỗi trạng thái chiến dịch sau khi gửi lại tin nhắn lỗi tới khách hàng

 13. Nobi Product: Lỗi không cho cập nhật khi sp có tồn kho âm

 14. Nobi Product: Thêm giá trị thuộc tính mới mã sku hiện underfine

 15. Nobi Pos - Up file excel đơn hàng lỗi

 16. Nobi Pos: Lỗi in đơn A6 bị thừa 1 trang trống

 17. Nobi Pos: Lỗi UI ở Thêm mới phiếu thu

 18. Nobi San - View đơn hàng tổng tiền khác nhau khi lọc

 19. Nobi San: File excel đơn hàng thừa text

 20. Nobi San: Lỗi khi tìm shop của shopee nhưng không clear tên shop lazada

 21. Nobi San: Lỗi khi cập nhật ảnh sản phẩm nobi san (Lazada)

 22. Nobi San - Cài đặt Nobi San: Chủ đề đã cài cho tin mẫu => Xóa chủ đề -> Phải f5 lại mới mất chủ đề ở tin mẫu

 23. Nobi San - Kết nối Shopee: Thêm thông báo và thiết lập logic khi vượt số lượng tài khoản tối đa

 24. Nobi Tik: Trạng thái đơn không cập nhật

 25. Nâng cấp tài khoản - Lỗi đơn tạm khóa không mở

Last updated