Đơn hàng

Tại đây hiển thị tất cả thông tin đơn hàng, trạng thái đơn hàng giúp người dùng dễ dàng quản lý đơn hàng.

Mục đơn hàng Lazada hiển thị tất cả đơn hàng, tất cả trạng thái giúp người dùng dễ dàng quản lý đơn. Tại view quản lý đơn hàng, bạn có thể xác nhận đơn để gửi hàng sang hãng vận chuyển, có thể hủy đơn, xử lý các đơn hoàn.....

Tại trang quản trị Nobi Pro, để theo dõi đơn hàng bạn vào Nobi San ->Lazada -> Đơn hàng. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới:

1. Thao tác đơn hàng Nobi Lazada

Tại màn hình quản lý đơn hàng Lazada bạn có thể thao tác:

  1. Đồng bộ: Cho phép bạn có thể tự đồng bộ đơn hàng khi bị thiếu đơn hoặc đơn về trễ.

  2. Xuất Excel: Cho phép bạn xuất file dữ liệu đơn hàng để quản lý dễ dàng hơn.

  3. Gắn thẻ: Cho phép bạn gắn thẻ một hoặc nhiều đơn hàng để có thể dễ dàng lọc đơn hàng theo thẻ và quản lý.

  4. In đơn: Bạn có thể in đơn trực tiếp tại Nobi Lazada

  5. Xác nhận đơn: Bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều đơn , sau đó click button "Thao tác" chọn "Đóng gói". Đơn sau khi đóng gói sẽ chuyển sang tab đóng gói, tương đương với trạng thái "Chờ đóng gói" trên seller.

  6. Đóng gói đơn: Bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều đơn , sau đó click button "Thao tác" chọn "Sẵn sàng giao". Đơn sau khi sẵn sàng giao vẫn ở tab đóng gói nhưng chuyển từ trạng thái "Chờ đóng gói " thành trạng thái "Chờ thu gom", tương đương với trạng thái "Chờ bàn giao" trên seller.

  7. Hàng hoàn: Phần này sẽ cho phép bạn thao tác xử lý đơn hoàn để nhập số lượng sản phẩm hoàn về kho. Các đơn hàng "Đã chuyển hoàn" sẽ có nút "Xử lý" trong trường hợp sản phẩm có ghép nối với sản phẩm Nobi Pro.

****Lưu ý:

  • Tab chưa thanh toán: Thống kê số lượng đơn hàng mà người mua chưa thanh toán lúc đặt hàng

  • Tab xác nhận: Đơn hàng có trạng thái "Mới", tương ứng với trạng thái "Chờ xử lý" trên seller.

  • Tab đóng gói: Đơn hàng ở tab "Xác nhận" sau khi "Đóng gói" sẽ chuyển qua tab "Đóng gói" tương ứng với trạng thái "Chờ xử lý" trên seller. Đơn hàng "Chờ thu gom" ở tab "Đóng gói" sẽ tương ứng với trạng thái "Chờ bàn giao " trên seller.

2. Lọc đơn hàng

Tính năng đơn hàng trong Nobi San được tích hợp bộ lọc thông minh giúp người dùng dễ dàng lọc đơn hàng muốn hiển thị.

Bạn có thể lọc đơn hàng theo:

(1) Theo Shop

(2) Theo thời gian đặt hàng

(3) Tên, điện thoại KH

(4) Sản phẩm

(5) Hãng vận chuyển

(6) Mã vận đơn

3. Chi tiết đơn hàng

Tại giao diện quản lý đơn hàng, khi click vào từng đơn hàng bạn sẽ thấy được thông tin đơn hàng,lịch sử cập nhật của khách mua với Shop.

4. Xuất Excel

Để quản lý dễ dàng hơn doanh thu ,số lượng đơn thì phần này bạn có thể xuất File để quản lý nhé.

Bạn có thể chọn 1 trong 2 options này để xuất File nhé

File xuất ra sẽ chứa các thông tin như hình

Last updated