Trả lời tự động

Thay vì phải tạo tin nhắn trả lời cho từng khách hàng, Nobi Pro hỗ trợ người dùng tiết lập quy trình trả lời tự động một cách hiệu quả, tiết kiệm tối đa thời gian.

1. Thêm mới quy trình tự động

Để thiết lập quy trình trả lời tự động, tại trang quản trị Nobi Pro , bạn vào Nobi Automation -> Bot Nobi San -> Tin nhắn tự động -> Tab trả lời tự động và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm quy trình" -> form thêm quy trình hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào form, bao gồm:

  • Tên quy trình

  • Chọn nhóm quy trình (Hướng dẫn thiết lập nhóm quy trình: TẠI ĐÂY)

  • Chọn shop

  • Nhập số tin nhắn khách hàng đã gửi vào shop

  • Chọn khoảng thời gian

  • Chọn tác vụ muốn gửi tin tự động: shopee

Bước 3: Click "Lưu"

2. Cập nhật quy trình trả lời tự động

Để cập nhật quy trình trả lời tự động, bạn vui lòng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải quy trình

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "Lưu"

3. Xóa quy trình trả lời tự động

Để xóa quy trình trả lời tự động, bạn vui lòng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải quy trình

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

4. Ngừng hoạt động quy trình

Để ngừng hoạt động, bạn chỉ cần tắt ON quy trình nhé.

Last updated