Nâng cao

Tại đây bạn có thể thiết lập quy trình tự động gửi tin nhắn cho khách hàng tùy thuộc vào điều kiện cài đặt.

1. Thêm mới quy trình nâng cao

Tại trang quản trị Nobi Pro, để thêm mới quy trình nâng cáo, bạn vào Nobi Automation -> Bot Nobi San -> Tin nhắn tự động -> Tab nâng cao, và thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Click "Thêm quy trình -> form thêm quy trình hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào form thêm quy trình, bao gồm:

  • Tên quy trình

  • Nhóm quy trình (Hướng dẫn thiết lập nhóm quy trình: TẠI ĐÂY)

  • Chọn điều kiện

  • Chọn tham số điều kiện

  • Chọn tác vụ Shopee

Bước 3: Click "Lưu"

2. Cập nhật quy trình nâng cao

Để cập nhật quy trình, bạn vui lòng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải quy trình

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "Lưu"

3. Xóa quy trình sự kiện

Để xóa quy trình, bạn vui lòng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải quy trình

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

4. Ngừng hoạt động quy trình

Để ngừng hoạt động, bạn chỉ cần tắt ON quy trình nhé.

Last updated