Đơn tự động

Đơn tự động là tính năng Nobi Pro tích hợp vào hệ thống để hiển thị tất cả đơn hàng tự động lên đơn.

Để hiển thị đơn hàng tự động, bạn cần thiết lập tính năng tự động lên đơn ở mục Thiết lập.

  • Xem hướng dẫn cài đặt đơn hàng tự động: TẠI ĐÂY

Tại trang quản trị Nobi Pro , để theo dõi và quản lý đơn tự động, bạn vào Nobi Pos -> Đơn hàng -> Tab Đơn tự động. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Tab đơn tự động cho phép bạn thực hiện các thao tác:

  • Thêm mới đơn

  • Nhập đơn hàng từ excel

  • Gán thẻ đơn

  • Sửa đơn

  • Xóa đơn

  • Hủy đơn

  • Nhân bản đơn

Tất cả các chức năng này được thực hiện giống với đơn hàng tại Tab Tất cả.

Last updated