Nhập hàng

Đối với nhiều mặt hàng kinh doanh, các chủ shop cần nhập hàng từ nhà cung cấp. Do đó hệ thống Nobi Pro tích hợp tính năng quản lý nhập hàng để thuận tiện trong việc theo dõi số lượng hàng nhập.

Để thiết lập và quản lý phiếu nhập hàng, tại trang quản trị Nobi Pro bạn vào Sản phẩm -> Nhập hàng. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Thêm mới phiếu nhập hàng

Để thêm mới phiếu nhập hàng, tại giao diện quản lý nhập hàng bạn vui lòng thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Click "Thêm mới" -> Form thêm mới hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào form, bao gồm:

  • Kho nhập: Chọn kho sẽ nhập hàng (Nếu chưa thiết lập kho cho chi nhánh, xem hướng dẫn thiết lập kho: TẠI ĐÂY)

  • Nhập nhà cung cấp (nếu có)

  • Người thực hiện: Bắt buộc chọn người thực hiện việc nhập hàng

  • Ghi chú (nếu có)

  • Chọn loại sản phẩm -> Chọn sản phẩm

  • Nhập số lượng vào bảng

Bước 3: Chọn "Lưu phiếu"/ "Lưu và in phiếu"

2. Xuất excel/In phiếu

Để xuất excel hoặc in các phiếu nhập hàng, bạn vui lòng thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Chọn phiếu nhập hàng bằng cách tích vào checkbox trước phiếu nhập hàng

Bước 2: Click "Thao tác"

Bước 3: Chọn xuất/in tùy vào mục đích của bạn.

3. Cập nhật phiếu nhập hàng

Tại giao diện quản lý phiếu nhập hàng, để cập nhật bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click vào dấu 3 chấm bên phải phiếu nhập hàng

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "Lưu phiếu"/"Lưu và in phiếu"

4. Hủy phiếu nhập hàng

Tại giao diện quản lý phiếu nhập hàng, để hủy phiếu nhập hàng bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click vào dấu 3 chấm bên phải phiếu nhập hàng

Bước 2: Click "Hủy phiếu"

Last updated