Quy trình hoạt động

Nobi Pro hỗ trợ bạn tạo và quản lý tất cả chiến dịch/ cơ hội công việc của hệ thống

Tại trang quản trị Nobi Pro , để thiết lập quy trình, cơ hội bạn vào Nobi Sales-> Quy trình hoạt động. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới bao gồm các tính năng của quy trình hoạt động:

Last updated