Từ khóa

Đây là tính năng giúp người dùng thiết lập từ khóa, nếu trong hội thoại có chứa các từ khóa này hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn đến khách hàng.

1. Thêm mới quy trình từ khóa

Để thêm mới quy trình, tại trang quản trị Nobi Pro , bạn vào Nobi Automation -> Bot Nobi San -> Tin nhắn tự động -> Tab Từ khóa và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm quy trình" -> form thêm quy trình hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào form, bao gồm:

  • Tên quy trình

  • Chọn nhóm quy trình (Hướng dẫn thiết lập nhóm quy trình: TẠI ĐÂY)

  • Chọn shop

  • Nhập từ khóa

  • Chọn khoảng thời gian

  • Chọn tác vụ muốn gửi tin tự động: shopee

Bước 3: Click "Lưu"

2. Cập nhật quy trình từ khóa

Để cập nhật quy trình, bạn vui lòng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải quy trình

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "Lưu"

3. Xóa quy trình

Để xóa quy trình, bạn vui lòng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải quy trình

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

4. Ngừng hoạt động quy trình

Để ngừng hoạt động, bạn chỉ cần tắt ON quy trình nhé.

Last updated