Báo cáo tổng quan

Báo cáo tổng quan cung cấp đến bạn các thông tin về:

  • Báo cáo bán hàng trong một khoảng thời gian

  • Doanh thu theo khung giờ

  • Doanh thu theo sản phẩm

  • Doanh thu theo nhân viên

1. Báo cáo bán hàng

(1) Doanh thu = Doanh số + VAT (nếu có) - Phí ship (Nếu freeship) - Chiết khấu SP - Chiết khấu đơn hàng/ Khuyến mãi‌

(**) Doanh số =Tổng (Giá sp khi lên đơn * SL)

(2) Lợi nhuận = Doanh thu - Phí hoàn trả - giá vốn - VAT(nếu có)

(3) Đơn chốt = Tổng số lượng đơn ngoại trừ đơn xóa và đơn hủy

2. Doanh thu theo sản phẩm

(1) Doanh thu = (Số lượng * Giá) - Giảm giá

(2) Số lượng chốt = Tổng số lượng sản phẩm ở từng đơn - (đơn xóa + đơn hủy)

(3) Số lượng hoàn = Tổng số lượng sản phẩm ở từng đơn hoàn

3. Doanh thu theo nhân viên

(1) Doanh thu = Doanh số + VAT (nếu có) - Phí ship (Nếu freeship) - Chiết khấu SP - Chiết khấu đơn hàng/ Khuyến mãi‌

(**) Doanh số:=Tổng (Giá sp khi lên đơn * SL)

(2) Số lượng chốt =Tổng số lượng sản phẩm ở từng đơn- (đơn xóa + đơn hủy) những đơn hàng của nhân viên đó lên

Last updated