Phiên bản 2.1.7

Feature:

 1. Cải tiến để lấy gần chính xác vị trí so với Ahamove

 2. Bổ sung dịch vụ giao hàng thất bại thu tiền của GHN

 3. Bổ sung bộ lọc đơn hàng Nobi San

 4. Bổ sung cài đặt chung sửa in full đơn ở Nobi Tik

 5. Chiến dịch ngừng hoạt động thì không cho nhập Ngân sách

 6. Tất cả chiến dịch con ngừng hoạt động thì chiến dịch cha sẽ ngừng hoạt động

 7. View quản lý lead, telesales: các chiến dịch ngừng hoạt động vẫn lọc được bình thường

 8. Chiến dịch ngừng hoạt động vẫn xem báo cáo bình thường

Hotfix:

 1. [Nobi Chat][Hội thoại]: Fix lỗi Vào hội thoại tạo ghi chú khách hàng quá dài, 1 số trường bị che khuất

 2. [Cài đặt Nobi Chat]: Fix lỗi Bật Option "Tự động bỏ ẩn bình luận" -> F5 lại thì OFF

 3. [Nobi MKT]: Fix lỗi sau khi gộp chiến dịch cha: số lead chi tiết theo chiến dịch con không hiển thị

 4. [Nobi MKT]: Fix lỗi các chiến dịch con bị mất dữ liệu khi cùng chuyển sang trạng thái ngừng hoạt động

 5. Nobi Tik: Fix lỗi in đơn không hiển thị sản phẩm

Last updated