Chỉnh sửa giá ship khi lên đơn

Khi lên đơn hàng, mặc dù phí ship đã hiển thị theo khoảng cách và đơn vị vận chuyển nhưng bạn vẫn có thể thay đổi giá ship với tính năng chỉnh sửa giá ship của Nobi Pro.

Khi lên đơn hàng, hệ thống sẽ tự động hiển thị phí ship tùy thuộc vào khoảng cách, trọng lượng hàng hóa, đơn vị vận chuyển. Tuy nhiên người dùng vẫn có thể chỉnh sửa phí ship tùy theo ý muốn bằng cách nhập phí vận chuyển vào ô đóng khung như hình dưới.

Nhập tiền ship lớn hơn tiền ship thực tế

  1. Trường hợp người bán trả phí vận chuyển

Nếu trường hợp người bán trả phí vận chuyển thì số tiền (ship bạn nhập - ship thực tế) sẽ được trừ vào tiền hàng cho người mua.

2. Người mua trả phí vận chuyển

Người mua trả phí vận chuyển: Nếu trường hợp người nhận trả phí vận chuyển thì số tiền (ship khách nhập- ship thực tế) sẽ được cộng vào tiền trả người gửi.

Nhập tiền ship thấp hơn tiền ship thực tế

  1. Trường hợp người bán trả phí vận chuyển

Người bán trả phí vận chuyển: Nếu trường hợp người bán trả phí vận chuyển thì số tiền (tiền ship thực tế - ship khách nhập) sẽ được cộng vào tiền hàng của người nhận

2. Trường hợp người mua trả phí vận chuyển

Người mua trả phí vận chuyển: Nếu trường hợp người nhận trả phí vận chuyển thì số tiền (tiền thực tế- ship khách nhập) sẽ được trừ vào tiền hàng của người gửi.

** Lưu ý: Người dùng cần cân nhắc khi check vào "Vận chuyển đường hàng không nếu có". Nếu bạn check vào đây thì tiền ship có thể thay đổi nhiều, trường hợp bạn được đồng giá với bên đơn vị vận chuyển thì cần kiểm tra đối chiếu lại xem có phải tất cả đơn hàng có trọng lượng lớn, kích thước lớn hoặc theo đường vận chuyển nào bạn cũng được đồng giá không nhé.

Ví dụ: Bạn được đồng giá với bên đơn vị vận chuyển nhưng đối với "Vận chuyển đường hàng không lại không được áp dụng đồng giá. Và khi lên đơn bạn lại check vào "Vận chuyển đường hàng không", lúc này phí vận chuyển sẽ có sự thay đổi.

Giả sử đơn hàng bạn có:

  • Sản phẩm A: 100K

  • Phí ship bạn nhập vào: 30K

  • Tiền ship có check vào đường hàng không: 35K

  • Phí ship được đồng giá: 26K

Trường hợp người mua trả phí ship, giá trị đơn hàng người mua phải trả là: Tiền hàng 100K + tiền ship 30k = 130K.

Do check vào đường hàng không (Không được áp dụng mã đồng giá 26K), nên đơn hàng khi gửi sang đơn vị vận chuyển sẽ có phí ship là 35K, giá trị đơn hàng người bán nhận được lúc này là 130K (thu người mua) -35K phí ship hàng không = 95K (Lỗ 5K).

Sau đó, hãng vận chuyển quét lại đơn thì đơn hàng của bạn không có vận chuyển đường hàng không => tiền ship sẽ được đồng giá là 26k và trả về Nobita với giá trị 26K nhưng giá trị đơn hàng không thay đổi (Tức là còn 95K do bị trừ 5K chênh lệch phí lúc trước). Lúc này, người giá trị đơn hàng người mua phải trả sẽ là 95K +26K ship =121K => Từ đó dẫn đến việc sai số khi bị chỉnh sửa tiền code.

Do đó các shop cần cân nhắc trước khi lên đơn đối với trường hợp check vào vận chuyển đường hàng không nhé.

Last updated