Trả hàng nhập

Hệ thống Nobi Pro tích hợp tính năng trả hàng nhà cung cấp giúp người dùng dễ thống kê được số hàng hóa đã trả và số lượng hàng còn trong hệ thống.

Sau khi nhập hàng, tình trạng hàng lỗi, hư hỏng là điều không thể tránh khỏi. Đối với các sản phẩm hư hỏng, lỗi của nhà sản xuất, bạn được quyền trả lại nhà cung cấp theo chính sách và điều khoản trong hợp đồng. Do đó để dễ dàng quản lý số lượng hàng hóa trước và sau khi trả, hệ thống Nobi Pro tích hợp tính năng trả nhà cung cấp.

Để khám phá tính năng này, tại trang quản trị Nobi Pro bạn vào Sản phẩm -> Trả nhà cung cấp. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới

1. Thêm mới phiếu trả hàng

Để thêm mới phiếu trả hàng, tại giao diện quản lý trả nhà cung cấp, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm mới" -> Form thêm mới hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào form

Bước 3: Click Lưu/ Lưu và in phiếu

2. Cập nhật phiếu trả nhà cung cấp

Tại giao diện quản lý danh sách phiếu trả nhà cung cấp, để cập nhật phiếu, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào dấu 3 chấm bên phải phiếu trả nhà cung cấp

Bước 2: Click "Sửa phiếu" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "Lưu phiếu"/"Lưu và in phiếu"

3. Hủy phiếu chuyển kho

Tại giao diện quản lý phiếu trả nhà cung cấp, để hủy phiếu trả nhà cung cấp, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click vào dấu 3 chấm bên phải phiếu trả nhà cung cấp

Bước 2: Click "Hủy phiếu"

4. Xuất excel/In phiếu

Để xuất excel hoặc in các phiếu trả nhà cung cấp, bạn vui lòng thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Chọn phiếu chuyển kho bằng cách tích vào checkbox trước phiếu trả nhà cung cấp

Bước 2: Click "Thao tác"

Bước 3: Chọn xuất/in tùy vào mục đích của bạn.

** Lưu ý: Nếu chọn in phiếu theo mẫu in tùy chỉnh, bạn cần đảm bảo đã thiết lập mẫu in. Hướng dẫn thiết lập mẫu in: TẠI ĐÂY.

Last updated