Xuất theo Shopee

Tại đây bạn sẽ dễ dàng theo dõi và quản lý các sản phẩm được xuất theo shopee nhờ thiết lập tính năng "Trừ tồn ở Nobi Pro khi lên đơn Shopee".

Khi kết nối Shopee với hệ thống Nobi Pro , nếu bạn thiết lập tính năng "Trừ tồn ở Nobi khi lên đơn Shopee" thì khi shopee của bạn có đơn hàng, tồn kho tại hệ thống Nobi cũng sẽ được trừ theo đối với các sản phẩm ở Nobi đã ghép nối với shopee. Lúc này, hệ thống Nobi sẽ tự động sinh ra phiếu xuất theo Shopee.

Để theo dõi và quản lý sản phẩm xuất theo shopee, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Sản phẩm -> Xuất theo shopee. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới đây:

Last updated