Báo cáo phí vận chuyển

Báo cáo phí vận chuyển thống kê tổng phí vận chuyển và mức phí vận chuyển của nhà bán hàng, của người mua, của nền tảng cần thanh toán. Bên cạnh đó còn có phụ phí vận chuyển nhà bán hàng phải chịu.

Bạn có thể dễ dàng theo dõi mức phí vận chuyển dựa vào bảng số liệu, hoặc có thể theo dõi tỷ lệ phí vận chuyển của từng đối tượng theo biểu đồ tròn.

(1) Tổng đơn: Tổng đơn hàng đã bán tương ứng với thời gian lọc (Trừ đơn hủy)

(2) Tổng phí vận chuyển = Phí ship sàn trả + Phí ship shop trả + Phụ phí vận chuyển + Phí ship khách trả + Phí hoàn trả.

(3) Phí ship sàn trả: Là khoản phí ship sàn hỗ trợ người mua

(4)Phí ship shop trả: Là khoản phí ship shop hỗ trợ người mua

(5) Phụ phí vận chuyển: Tiền phí vận chuyển shop phải chịu khi cập nhật lại khoản phí do quá kích thước.

(6) Phí ship khách trả: Là khoản phí ship khách phải thanh toán cho đơn hàng.

(7) Phí hoàn trả: Là khoản phí cho các đơn hàng hoàn về. Phí hoàn phát sinh khi nhà bán hàng xử lý đơn hoàn. ****Lưu ý: Xử lý đơn hoàn như sau: Đối với đơn hàng "Đã chuyển hoàn" sẽ có nút Xử lý. Click vào nút xử lý -> Form nhập phí hoàn hiển thị -> Bạn nhập phí hoàn vào -> Bấm xác nhận -> Phí hoàn này sẽ được ghi vào cột Phí hoàn trả ở báo cáo.

Last updated