Hợp đồng

Tại đây bạn có thể thiết lập và quản lý hợp đồng của cửa hàng với các đối tác, nhà cung cấp.

**Lưu ý: Tất cả vị trí, thứ tự, thông tin các trường của form thêm mới, cập nhật, import excel hợp đồng người dùng có thể thiết lập ở chức năng trường dữ liệu.

Tại trang quản trị Nobi Pro , để thiết lập và quản lý hợp đồng, bạn vào Nobi Pos -> Hợp đồng. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Tại đây, bạn có thể dễ dàng thống kê được tổng số hợp đồng đã kỹ, số lượng hợp đồng đã thành toán, chưa thanh toán và số hợp đồng bị quá hạn.

1. Thêm mới hợp đồng

Trước khi thêm mới hợp đồng, bạn có thể:

  • Thiết lập một số tính năng liên quan đến hợp đồng: TẠI ĐÂY

  • Thiết lập thông tin chủ hợp đồng: TẠI ĐÂY

  • Đảm bảo đã thêm mới Loại hợp đồngSản phẩm.

  • Thiết lập báo giá: TẠI ĐÂY

Tại giao diện quản lý hợp đồng, để thêm mới hợp đồng, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm hợp đồng" -> Form thêm hợp đồng hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào form, lưu ý các trường có dấu hoa thị (*) là trường bắt buộc.

Bước 3: Click "Thêm mới"

2. Cập nhật hợp đồng

Tại màn hình danh sách hợp đồng, để cập nhật hợp đồng, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải hợp đồng

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hợp đồng hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật vào form

Bước 4: Click "Cập nhật"

3. Xóa hợp đồng

Tại màn hình danh sách hợp đồng, để xóa hợp đồng, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải hợp đồng

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

4. Thanh toán hợp đồng

Tại màn hình danh sách hợp đồng, để thanh toán hợp đồng còn nợ, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click vào dấu 3 chấm bên phải hợp đồng

Bước 2: Click "Thanh toán" -> Form thanh toán hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin vào form

Bước 4: Click "Lưu"

**Lưu ý: Nếu hợp đồng đực chia thành nhiều đợt thanh toán, tại form thanh toán bạn có thể thêm/bớt các trường thiết lập thanh toán.

5. Chi tiết hợp đồng

Tại danh sách hợp đồng, để xem chi tiết hợp đồng, bạn click vào hợp đồng muốn xem. Chi tiết hợp đồng sẽ hiển thị.

6. Lọc hợp đồng

Với tính năng lọc hợp đồng được tích hợp trong hệ thống Nobi Pro, bạn có thể lọc để theo dõi, quản lý hợp đồng mong muốn.

7. Tùy chỉnh hiển thị

Để hiển thị một số trường theo mong muốn, bạn có thể sử dụng chức năng tùy chỉnh hiển thị. Tại danh sách hợp đồng:

Bước 1: Click "Tùy chỉnh hiển thị"

Bước 2: Tích vào checkbox các trường muốn hiển thị -> Lúc này danh sách hợp đồng đã hiển thị các trường bạn thêm vào rồi nhé.

Ngoài ra bạn có thể sắp xếp vị trí của các trường bằng cách kéo thả ở hộp tùy chỉnh (Như hình dưới)

8. Thêm view

Thay vì phải lọc, tìm kiếm hợp đồng ở view cố định, Nobi Pro hỗ trợ người dùng thêm view mới để lưu trữ các kết quả đã lọc được nhằm mục đích dễ dàng theo dõi và thao tác với các hợp đồng đó.

Bước 1: Click dấu (+)

Bước 2: Click button "Save" -> Form thêm view hiển thị

Bước 3: Nhập tên view mới

Bước 4: Click "Lưu"

9. Xóa view

Để xóa view, tại view đã tạo mới, bạn click button "Delete" là có thể xóa view nhé.

Last updated