Báo cáo sale

Báo cáo Sale là bản báo cáo luôn thu hút sự quan tâm của các nhà KDOL. Đó cũng chính là lý do báo cáo Sale được tích hợp trong hệ thống Nobi Pro.

Doanh thu, lãi lỗ luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Để đánh giá tốc độ tăng trưởng, sự phát triển của một doanh nghiệp, báo cáo Sale đóng vai trò rất quan trọng. Chính vì vậy, để hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, Nobi Pro tích hợp tính năng thống kê báo cáo Sale.

Báo cáo sale của hệ thống Nobi Pro bao gồm:

  • Xếp hạng sales

  • Hiệu quả lead

  • Báo cáo bán hàng

  • Báo cáo doanh thu

  • Báo cáo data sale

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu từng loại báo có nhé 👉👉

Last updated