Phiên bản 2.2.7

Feature

 1. Cải tiến tính năng đọc sdt đơn hàng Nobi Tik: Tối ưu code ghi đè để lưu sdt KH, không bị ẩn trở lại

Hotfix:

 1. Nobisan - In đơn lỗi

 2. Nobisan - Tồn kho ở nobi không cập nhật lên shopee

 3. Nobi Pos - Tìm kiếm trường ghi chú lỗi

 4. Nobi chat - Lỗi chọn ảnh ở thư mục được tạo

 5. Nobi chat - Bấm chuyển hội thoại thành lead nhưng không được tạo lead

 6. Nobichat - Cmt không hiển thị nội dung khi bấm vào chi tiết hội thoại

 7. Nobi Chat - Bấm nút Start/ cmt đầu tiên không realtime

 8. Nobi sale - Lọc lead bộ lọc kết quả lỗi

 9. Hiệu quả lead - Kết quả: Xuất file thứ tự các trường không khớp như trên phần mềm

 10. Báo cáo tổng quan - Doanh thu theo SP: Lỗi hiển thị số lượng Sp

 11. Báo cáo Nobi Chat - Lỗi báo cáo thẻ hội thoại thống kê sai số lượng

 12. Nobisale - Fix lỗi Xóa tk nhân viên bị mất kết quả, ghi chú lead đã xử lý

 13. Nobi product - Lỗi khi sửa ảnh

 14. Nobi product - Xóa sản phẩm không được

Last updated