Sổ quỹ

Sổ quỹ giúp bạn quản lý toàn bộ dòng tiền của cửa hàng thông qua các giao dịch Thu - Chi

Khi thực hiện một thao tác bán hàng, thu nợ khách hàng... hệ thống sẽ tự tạo một phiếu thu trong phần sổ quỹ ghi nhận cho dòng tiền này.

Ngược lại, đối với các giao dịch thanh toán khi nhập hàng, trả nợ cho nhà cung cấp... hệ thống cũng sẽ tạo ra một phiếu chi tương ứng ghi nhận thao tác này.

Trong kinh doanh, phiếu thu được tạo khi có dòng tiền vào. Phiếu chi được tạo khi có dòng tiền ra.

Trong phần quản lý sổ quỹ, Nobi Pro sẽ hướng dẫn bạn thao tác:

Ngay bây giờ, hãy cùng Nobi Pro khám phá tình tạo và quản lý các loại sổ quỹ nhé!

Last updated