Đăng nhập/Đăng xuất hệ thống

Khi đăng ký sử dụng phần mềm Nobi Pro, bạn sẽ được cung cấp tên miền hệ thống, tài khoản đăng nhập vào hệ thống.

1. Đăng nhập

Để sử dụng Nobi Pro, trước hết bạn cần đăng nhập vào hệ thống theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào tên miền hệ thống đã được cung cấp (Bạn có thể sử dụng trình duyệt Chrome, Cốc cốc, Firefox) Bước 2: Sử dụng tài khoản đã được cấp để đăng nhập vào hệ thống

  • (1) Điền tên đăng nhập

  • (2) Điền mật khẩu

  • (3) Click "Đăng nhập" -> Truy cập vào hệ thống

** Lưu ý: Mỗi tài khoản có 1 quyền hạn khác nhau do quản lý cấp. Do đó, hệ thống chỉ hiển thị những chức năng mà tài khoản đó được cấp quyền sử dụng.‌

  • Hướng dẫn thiết lập tài khoản người dùng: TẠI ĐÂY

2. Đăng xuất

Để đăng xuất hệ thống, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

  • (1) Click vào quản lý tài khoản góc phải phía trên màn hình

  • (2) Click vào "Đăng xuất"

Như vậy là bạn đã đăng xuất thành công ra khỏi hệ thống.

Last updated