Sản phẩm Version 2.0

Ở bản sản phẩm V2 này, bạn sẽ được thực hiện nhiều thao tác hơn so với bản V1 như thêm sản phẩm Shopee từ Nobi Pro, đẩy lên Shopee, sửa sản phẩm ở Nobisan

1.1 Tạo sản phẩm từ Nobi Pro qua Nobisan

Khách hàng muốn tạo mới 1 sản phẩm và đẩy lên Shopee có thể thao tác qua Nobi Pro như sau:

Bước 1: Vào Menu Sản phẩm Nobi Pro =>Tạo mới sản phẩm Nobisan: Lúc này màn hình sẽ hiển thị form nhập các trường dữ liệu của sản phẩm.

Khi nhập đầy đủ các trường hợp lệ hãy chọn 1 trong 2 button bên dưới:

1: Thêm mới và thoát: Thêm mới sản phẩm Nobisan thành công sau đó thoát ra view sản phẩm Nobi Pro

2: Thêm mới và đến SP Shopee: Thêm mới sản phẩm Nobisan thành công và chuyển sang view Đẩy SP lên shopee tại module Nobisan.

Bước 2: Tại màn đẩy sản phẩm lên Shopee,các bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều sản phẩm để đẩy lên cùng 1 shop bằng cách tích chọn 1 hoặc nhiều sản phẩm trong danh sách và nhấn button “ Đẩy lên Shopee”.

Sau khi đẩy thành công thì sản phẩm sẽ hiện lên trên Shopee đồng thời tạo 1 mã sản phẩm của shop đó tại Nobisan.

1.2 Sửa sản phẩm Nobisan

So với bản trước bạn chỉ đồng bộ sản phẩm Shopee về Nobi Pro thì với bản này các bạn có thể thao tác sửa với sản phẩm.

Khi muốn sửa 1 sản phẩm bất kì ,bạn hãy click vào số 1 ở màn hình và chọn sửa nhé. Hệ thống sẽ hiển thị form cho các bạn thao tác như sửa mã, tên, mô tả, thuộc tính sản phẩm, giá bán tồn kho,...

Nếu bạn muốn mã Nobi Pro và mã Nobisan giống nhau thì có thể sửa tại đây luôn nhé.

3 .Hủy ghép nối và xóa sản phẩm Shopee tự động tạo trên Nobi Pro

Ở bản nâng cấp này các bạn có thể chọn các sản phẩm mình muốn xóa để hủy ghép nối và xóa trên Nobi Pro

Bạn hãy lọc nguồn sản phẩm theo Shopee nhé

Tiếp đến các bạn tích vào 1 hoặc nhiều sản phẩm và chọn thao tác “Hủy ghép nối với sản phẩm đã chọn”

Sau khi “Hủy” ghép nối thì các bạn có thể thao tác xóa bình thường như sản phẩm Nobi Pro

Last updated