Đối soát thanh toán

Với tính năng này các bạn có thể dễ dàng kiểm tra được đơn hàng nào khớp giá tiền, đơn hàng nào có sự chênh lệch giá tiền.

Để sử dụng tính năng đối soát thanh toán, bạn truy cập Kênh người bán trên shopee - chọn quản lý Tài chính - chọn Số dư TK Shopee. Tại mục Doanh thu, bạn lọc các khoản doanh thu đã được sàn thanh toán vào ví để lọc các đơn hàng đã được đối soát trong khoảng thời gian đó và bấm Xuất để lấy file chi tiết giao dịch. Tiếp theo, chuyển qua hệ thống Nobi Pro của bạn, tìm đến phần đối soát thanh toán trong tính năng Nobisan => click vào"Nhập file đối soát" để lấy thông tin các đơn hàng cần đối soát:

1.Đổi trạng thái chưa xác nhận thanh toán

2.Đổi trạng thái xác nhận thanh toán

3.Đối trạng thái chênh giá trị đơn

Sau khi nhập File đối soát xong thì có thể thao tác đổi trạng thái thanh toán bằng cách chọn vào Thao tác và chọn options mình muốn nhé

Tại đây các bạn cũng có thể tìm kiếm theo trạng thái thanh toán theo shop,thời gian,theo tên sản phẩm,mã đơn hàng hoặc theo hãng vận chuyển nhé.

Last updated